Quark

ฟอนต์ Quark ยอดนิยม ขณะนี้ได้เพิ่มน้ำหนักเพิ่มเป็น 6 น้ำหนัก เพื่อขยายขอบเขตในการใช้งาน เหมาะสำหรับงานทุกประเภท

ZIP files ประกอบด้วย:

• Ultra Light
• Thin
• Light
• Regular
• Bold
• Black

รวมทั้งสิ้น 6 ฟอนต์