La Cumparsita - orquesta típica de Juan D'Arienzo

2 bandoneons, 2 violins, viola, piano, double bass