Τα μονοπάτια των Μετεώρων

Τα μονοπάτια της περιοχής των Μετεώρων. Πέντε πεζοπορικές διαδρομές με λεπτομερή περιγραφή, με τις οποίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί όλα τα αξιοθέατα και τη φύση της περιοχής των Μετεώρων. Πληροφορίες για την περιοχή και για κάθε αξιοθέατο χωριστά.

Περιλαμβάνει το βιβλίο σε ψηφιακό αρχείο pdf και δύο χάρτες, έναν σε κλίμακα 1:50.000 και έναν σε κλίμακα 1:10.000.

Σημείωση: Οι συντεταγμένες του χάρτη και των Wp του βιβλίου δεν είναι ακριβείς. Χειριστείτε τις με προσοχή.
Powered by