Skadeståndsrätt - Sammanfattning och lösningsschema

Detta korta schema syftar till att schematiskt, och på ett enkelt sätt, klargöra hur ett utomobligatoriskt skadeståndsproblem angrips och behandlas utifrån främst skadeståndslagen (SKL). För att skadestånd ska utgå krävs att de objektiva respektive subjektiva förutsättningarna är uppfyllda. I slutet nämns kortfattat om skadeberäkning och jämkning.
Powered by