Speciell fastighetsrätt - Övningsuppgifter (svar)

Följande svar bygger på Arbetskompendium i fastighetsrätt (Civilrätt 4). Övningsuppgifterna är från blocket speciell fastighetsrätt tillfälle 1 (SU, C4). I det stora hela är svaren kompletta, men brister kan förekomma i fråga om expropriation som aldrig gicks igenom fullständigt på seminarierna.
Powered by