ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 - 124€

Περιλαμβάνει τον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 και τον ανανεωμένο διπλό ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017.

Δωρεάν παροχές οι 3 επόμενες ανανεώσεις των Καταλόγων, δηλαδή:
- Κατάλογος Μεγάλων Έργων στην Ελλάδα (Απρίλιος - Ιούλιος - Οκτώβριος 2017)
- Κατάλογος Επόμενων Δημοπρατήσεων & Μελλοντικών Έργων στην Ελλάδα (Απρίλιος - Ιούλιος - Οκτώβριος 2017)
Powered by