Bedrägeribrott och Förtroendebrott (tillfälle 11)

Svar på övningsuppgifter för tillfälle 11 i Straffrätt. Svaren är baserade på den övningsbok som användes vid Stockholms Universitet.
Powered by