Luizi - Cursive Hebrew typeface

Luizi - Cursive Hebrew typeface

3 weights cursive Hebrew font family by Oifr Shavit.

לואיזי הינה טיפוס אות רהוטה, אלגנטית, לא מצועצעת, רכה וזורמת אך עם שפיץ. היא בעלת עושר צורני ועוצמה שיקפיצו כל כותרת ויחד עם זאת בעלת סדר ומבניות שמקנים זרימה אסתטית וקריאות לגושי טקסט בגודל אות קטן. השם לואיזי ניתן לגופן על שם המורה הכי הורסת שהייתה לי בבית ספר יסודי :) ואפשר לומר שהגופן משקף אותה לא רע בכלל, היא גם רכה ואמהית ויחד עם זאת קופצנית ולא כדאי בכלל להתעסק איתה! המשפחה כוללת שלושה משקלים מהוקצעים.
Powered by