Τα μονοπάτια του Ζαγοριού

Τα μονοπάτια της περιοχής του Ζαγοριού. 37 πεζοπορικές διαδρομές με λεπτομερή περιγραφή, με τις οποίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί όλα τ΄ αξιοθέατα και τη φύση της περιοχής του Ζαγοριού.
Οι διαδρομές μήκους 300χλμ. ξεκινούν από 15 χωριά του Ζαγοριού και περιγράφονται και αντίστροφα. Πληροφορίες για την περιοχή και για κάθε αξιοθέατο χωριστά.

Περιλαμβάνει δύο βιβλία σε ψηφιακά αρχεία pdf και χάρτη σε κλίμακα 1:25.000.
Powered by