Företagsekonomi - Sammanfattning

Sammanfattning i företagsekonomi för jurister. Sammanfattningen är en förenkling av boken och undervisningen (4 sidor), men i princip tar den upp saker som är värda att kunna; allmänna begrepp, metod vid resultaträkning, årsredovisning, finansiell analys och nyckeltal.
Powered by