NJA 1986 s 495 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1986 s 495: Under omförhandlingen av två makars tomträttsavgäld skickade en kommun ett dokument som makarna skulle skriva under om de godkände den föreslagna avgiften.
Powered by