NJA 1985 s 178 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1985 s 178: Genom skriftlig brevväxling kom en köpare och säljare överens om ett leveransavtal gällande leverans av plåt.
Powered by