BioNyt Videnskabens Verden nr.164 om kemi. Suppleres af www.bionyt.dk/kemi [29$ = ca. 189 kr]

BioNyt Videnskabens Verden Nr. 164 er et nummer om kemi. Tre Nobelpris-grupper fra Nobelpris-uddelingerne i 2015 drejede sig om kemi og bladet omhandler disse og også anden vigtig ny forskning på kemiområdet, samt kemiens historie, undervisningen i kemi, talrige amatørkemi-forsøg og anvisninger til brug af mnemoteknik (husketeknik) specielt for kemiundervisning. Bladets 64 sider suppleres med en omfattende webside om kemi, www.bionyt.dk/kemi.
Powered by