NJA 1999 s 575 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1999 s 575: En bank (B1) fick meddelande av J, som företrädde bolaget L, om att på L:s konto hos B1 skulle en överföring om 295 miljoner kr ske från B2.
Powered by