ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1 & 2 - www.achilleasway.com

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 1 & 2 - www.achilleasway.com

  1. Μέρος πρώτο Εισαγωγή.

  2. Μέρος δεύτερο Άσκηση αυτοΰπνωσης. (Βαθιάς χαλάρωσης)Αξίζει σε όλους να βιώνουν χαρά και ικανοποίηση.

Θέλεις να βιώνεις περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή σου;

Αυτά που βιώνουμε υπάρχουν στο υποσυνείδητο μας σαν καταγραφές. Το ίδιο και η χαρά και η ικανοποίηση.

Τώρα γνωρίζουμε πώς να εκπαιδεύσουμε το υποσυνείδητο να μας παράγει περισσότερες αιτίες για χαρά και ικανοποίηση

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ αυτές τις ασκήσεις αν οδηγείτε η χειρίζεστε κάποιο μηχάνημα. Ακούτε αυτές τις ασκήσεις όταν μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως και να μην σας ενοχλήσουν.

www.achilleasway.com
Powered by