Ebola (Dansk udgave / Danish edition) [25$ = ca. 163 kr]

Meget grundig gennemgang af Ebola-sygdommen. Epidemiens skæbner og udvikling, sygdommen, virussets opbygning og biologi, behandlingsmulighederne, vaccinekandidater, beskyttelsesdragten osv. Desuden omtales risikoen for pandemier med fugleinfluenza, hvis man antager, at der opstår et virus med fugleinfluenzaens dødelighed, men som samtidig også har den smitsomhed, som fandtes hos influenzasygdommen Den Spanske Syge fra 1918-1920. Muligheden for etablering af en mod-pandemi til imødegåelse af en farlig pandemi diskuteres. Teksten findes også som Temanummer 161 af abonnementstidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk/kontakt.asp). Som supplement til teksten får man ved købet adgang til svarene på ca. 100 spørgsmål vedrørende Ebola og risikoen for epidemier og pandemier. Ved købet får man straks adgang til at downloade hele e-bogen på 192 sider og straks adgang til Internet-supplementet ved at bruge linket, som oplyses i e-bogen. Ved køb af abonnement på BioNyt Videnskabens Verden får man denne e-bog gratis som velkomstgave til nye abonnenter. Abonnementspriserne er: Institutioner: 585 kr for året 2015 Private: 485 kr for året 2015 Studerende: 385 kr for året 2015 Pensionister: 375 kr for året 2015 Sendes også til udlandet. Se flere priser og tegn abonnement på denne side: www.bionyt.dk/kontakt.asp Denne pdf-fil har størrelsen 12 MB og er på 252 dpi. En mindre fil på 4,7 MB på 72 dpi kan også fås, men anbefales ikke. Henvendelse kan ske til [email protected]
Powered by