Sammanfattning gåvolagen

”Gåvolagen” kan vara en aningen svårläst för den oinvigde. Sammanfattning av dess bestämmelser. Gåvolagen reglerar utfästelse av gåva, fullbordande av gåva och kortfattat andra aspekter.
Powered by