NJA 1993 s 222 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1993 s 222: Vintern 1983 köpte mjölkbonden G en mjölkningsanläggning av företaget F som var försäkrat hos försäkringsbolaget L. Under perioden 1984-1985 försämrades juverhälsan på korna.
Powered by