NJA 1997 s 5 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1997 s 5: En person (B) köpte en bostadsrättighet medan den fortfarande byggdes från SBC bostadsrättsförening (Föreningen).
Powered by