Hjernen. Editomet. RNA-editering, receptorer og hjernenerver. (BioNyt nr. 170 på 80 sider A4),

Hjernens funktion er kompliceret stof, men det har helt afgørende vigtig betydning for os. I dette omfattende temanummer gennemgås en særlig funktion i hjernen, som kaldes RNA-editering. Det betyder, at DNA ikke bare oversættes via RNA til proteiner, men at mellemproduktet RNA ved hjælp af særlige enzymer kan blive ændret, således at der dannes andre proteiner eller at det pågældende proteins dannelse hæmmes. Dette fænomen har stor betydning for hjernen, og var længe et overset eller undervurderet fænomen. - Denne publikation beskriver bl.a. nervecellens funktion, Synapser. Ribosomerne. mikroRNA. Evolution af RNA-editering. Virus der benytter sig af eller påvirkes af RNA-editering. Epilepsi. Autisme. Angst. Stofafhængighed. Hukommelse. Føllings sygdom (phenylketonuri). Skizofreni. Alzheimer. ALS. Depression. Søvn. Drømme. Ubevidste beslutningsprocesser. 
sellfy