NJA 2004 s 288 - Rättsfallskoncentrat

NJA 2004 s 288: På 1980-talet byggde B, efter muntligt nyttjanderättsavtal med A, en uppsamlingsbrunn på A:s tomt.
Powered by