NJA 1977 s 717 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1977 s 717: En man (L) och en kvinna (Y) hade under mitten av 1970-talet ett kort förhållande.
Powered by