ΝΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΩ - www.achilleasway.com

Θέλεις να νοιώσεις σιγουριά για τον εαυτό σου;
Θα σου άρεσε να νοιώθεις πως τώρα έχεις την πίστη και την αυτοπεποίθηση και ΝΑΙ ΤΩΡΑ μπορείς να τα καταφέρνεις;

Το ΝΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΩ είναι για σένα.
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης μέσω ενθουσιασμού για ότι κάνουμε.
Μια δυνατή εμπειρία μάθησης όπου ο υποσυνείδητος νους δέχεται σαν πραγματικότητα όλο το κρυμμένο μέσα στον ίδιο το νου, δυναμικό του.
Προγραμματισμός για βελτίωση της αυτοεικόνας μας, δηλαδή το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας τη συμπεριφορά μας τη γλώσσα του σώματος και με πιο τόνο φωνής απευθυνόμαστε στους άλλους. Οραματισμός του τελικού στόχου μπαίνοντας στη δράση, περιμένοντας θετική ανταπόκριση, πάντοτε με επιμονή.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ αυτές τις ασκήσεις αν οδηγείτε η χειρίζεστε κάποιο μηχάνημα. Ακούτε αυτές τις ασκήσεις όταν μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως και να μην σας ενοχλήσουν. #achilleasway
Powered by