Sverige och utstationeringsdirektivet

Denna PM skrevs i Europarätt VT 2010 vid Stockholms Universitet. Promemorian behandlar Sverige och utstationeringsdirektivet (Laval-domen, prisdumpning m.m.).
Powered by