PK18 - Travel packet Lightroom presets

PK18 - Travel packet Lightroom presets


NOW AVAILABLE : PK18 - Travel packet Lightroom presets
**READ FIRST!

Edit your photos with 1 click. 10 brand new preset with a wide range of colour, mood and style. Easy to install, easy to use and easy to tweak for further customization. These are the presets I use when I edit my own photos and as a result, can be seen on my Instagram page.

On my instagram: https://www.instagram.com/pavelkasak/


**Please DO NOT download these from your mobile phone! USE A DESKTOP OR LAPTOP COMPUTER!

By buying this package, includes 10 Travel Lightroom Preset + Instructions.


4x Travel (sunset, sea)

3x Winter (mountains, Iceland)

2x product  

1x Special winter


*You will receive 1 ZIP file containing 10 Lightroom Preset files + instructions with pictures. These files must be installed to a specific folder and Lightroom MUST be restarted. These are NOT for photoshop, Premiere, Or any other editor.
By doing some adjustments to your own shot's condition, you will be able to get great results.

RAW photos work best with this preset.
CZ

NYNÍ DOSTUPNÝ: PK18 - Cestovní balíček předvoleb do Adobe Lightroom

** ČTĚTE PRVNÍ!

Upravte své fotografie jedním kliknutím. 10 zbrusu nových předvoleb se širokou škálou barev, nálady a stylu. Snadná instalace, snadné použití a snadné vylepšení pro další přizpůsobení. Toto jsou předvolby, které používám, když upravuji své vlastní fotky výsledek je vidět na mém Instagram.

Na mém instagramu: https://www.instagram.com/pavelkasak/


** NESMÍTE si je stáhnout z mobilního telefonu! POUŽIJTE PC

Nákupem tohoto balíčku je 10 předvoleb Travel Lightroom Preset + Návod k
instalaci


* Obdržíte 1 ZIP soubor obsahující 10 souborů Lightroom Preset + instrukce s obrázky. Tyto soubory musí být nainstalovány do určité složky a Lightroom MUSÍ být restartován. Jsou to NOT for Photoshop, Premiere nebo jiný editor.
Tím, že uděláte nějaké úpravy vlastního záběru, získáte skvělé výsledky.

Fotografie RAW pracují nejlépe s touto předvolbou.
Powered by