My Picture Dictionary - המילון שלי בתמונות

My Picture Dictionary - המילון שלי בתמונות

מילון מרהיב בתמונות!
400 המילים הראשונות מחולקות לקבוצות נושאים
בתוספת מילון עברי-אנגלי ואנגלי-עברי של כל המילים
לפי סדר ה-א"ב וה-ABC.

הנושאים במילון:

צבעים, מספרים, השעון, ימי השבוע, מזג האוויר, גוף האדם, המשפחה, שמות תואר, בעלי חיים, אוכל ושתייה, פירות וירקות,
בעלי מקצוע, תחבורה, בעיר, בבית הספר, בבית, בגדים ותכשיטים.
Powered by