ΑΦΘΟΝΙΑ Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μια άσκηση νευρογλωσικού προγραμματισμού για την αύξηση του συναισθήματος της αφθονίας μέσα μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ αυτές τις ασκήσεις αν οδηγείτε η χειρίζεστε κάποιο μηχάνημα. Ακούτε αυτές τις ασκήσεις όταν μπορείτε να χαλαρώσετε πλήρως και να μην σας ενοχλήσουν.

www.achilleasway.com
Powered by