Rättfärdigande och ursäktande omständigheter (tillfälle 3)

Svar på övningsuppgifter för tillfälle 3 i Straffrätt. Svaren är baserade på den övningsbok som användes vid Stockholms Universitet.
Powered by