En till piercing tack! Skötselråd när du piercar dig

En till piercing tack! Skötselråd när du piercar dig

Det finns alltid en viss risk att pierca sig. Kroppens skydd (hud och slemhinnor) penetreras. Detta kan leda till att bakterier kommer ner i djupare hudlager och orsaka infektioner. Det finns även risk för allergi, vanligen nickelallergi och andra allergiska reaktioner.
Powered by