BioNyt Videnskabens Verden nr.83 med tema om Kæmpebjørneklo

BioNyt Videnskabens Verden nr.83 med tema om Kæmpebjørneklo

Da man indførte kaniner til Australien blev de til en landeplage. Noget tilsvarende er ved at ske på visse naturtyper på grund af Kæmpe-Bjørneklo. Ligesom kaninerne har denne plante den farlige kombination: stor formeringsevne og mangel på naturlige fjender. Når landbrugsjord i Danmark omlægges til marginaljord og jorden ikke afgræsses eller dyrkes risikerer man over en årrække at den bliver indtaget af denne grådige plante, især på fugtige lokaliteter. På områder, hvor Kæmpe-Bjørneklo danner større bestande bliver jorden gold, fordi ingen planter tåler skyggen fra de store blade og plantens kemiske kampstoffer hæmmer andre planters frøspiring. Planten udnyttes ikke som fødeemne af insekter, fugle og dyr, bortset fra husdyr, og er et fremmedelement i den danske natur.
Powered by