Rättsinformatik - Sammanfattning

På Stockholms Universitet läser man en kurs som heter "Rättsinformatik". Kursen behandlar e-förvaltning, e-handel och e-samhället. Därmed sammanfattades även de viktigaste punkterna som ligger i det dolda men som är viktiga detaljer i delarna som man studerar.
Powered by