Guillotine Choke Seminar (Roy Marsh Jiu Jitsu)

Guillotine Choke Seminar (Roy Marsh Jiu Jitsu)

Guillotine Choke Seminar from Roy Marsh, a Royce Gracie Black-Belt in Gracie Jiu Jitsu. Seminar includes 105 minutes of details about the Guillotine choke.
Powered by