Rättsinformatik - Seminarie 3

Seminarieuppgift 3 i kursen rättsinformatik. Uppgiften går ut på att vara ombud för en part och argumentera kring E-samhållet, med central fokus på PUL. Denna inlaga representerade parten "Säljamera".
Powered by