PM - Arbetstagare eller uppdragstagare

Uppsats vid Stockholms Universitet i ämnet "juridisk informationssökning". Uppsatsen behandlar vem som utgör Arbetstagare och uppdragstagare. Det kan uppstå en del gränsdragningsproblematik vilket uppsatsen tar upp exempel på.
Powered by