Dj Krus Vs Lyon Kise Vol.2 (Makina Pack)

Dj Krus Vs Lyon Kise Vol.2 (Makina Pack)

tracks:

Dj Krus - Suck My Dick 
Lyon Kise - Ready To Ignite

Producers: Dj Krus & Lyon Kise
Mastered: Dj Krus & Lyon Kise
Label: Ayllon Records
Powered by