Allmän fastighetsrätt tillfälle 2 - Övningsuppgifter

Följande uppgifter bygger på Arbetskompendium i fastighetsrätt (Civilrätt 4). Svaren på uppgifterna är från blocket allmän fastighetsrätt tillfälle 3 (SU, C4). Totalt 2 sidor.
Powered by