Taekwondo Kadett Utviklingstrapp

Denne manualen presenterer Kadett- og talentutvikling for taekwondo under Norges Kampsportforbund (NKF). Manualen er et arbeidsredskap for utøvere og trenere som deltar i dette talentutviklingsprogrammet.

Innholdet i manualen er det materialet som gjennomgås i løpet av de fire årlige samlingene som avholdes for kadettlaget. Manualen er delt opp i fire nivåer, tilsvarende nettopp de fire treningssamlingene. Innenfor disse fire nivåene er innholdet videre oppdelt i fire områder:
• Teknikk
• Taktikk
• Mentalt
• Fysisk
Innenfor hvert område er de grunnleggende temaer behandlet på en kortfattet måte. Hensikten er å få frem de viktigste fokuspunktene, og få tankene bak prinsippene til å fremstå klart og tydelig. Videre presenteres treningsøvelser til de fleste tema. Øvelsene er markert i de separat fargede boksene. Av praktiske grunner er hele den fysiske delen samlet i siste avsnitt etter de fire hovednivåene.

Jesper Roesen
Powered by