NJA 2002 s 644 - Rättsfallskoncentrat

NJA 2002 s 644: En person (deltagaren) anmälde sig till en kurs i friskvård. Deltagaren betalade därefter anmälnings- och kursavgiften för fem undervisningstillfällen.
Powered by