Verkstadshandbok BM 320 Buster

Verkstadshandbok för BM Volvo 320 Buster. Verkstadshandboken visar på ett exemplariskt sätt hur reparationer utförs samt specifikationer och beskrivningar.


Boken visar även renovering av motor D, 913 som är Perkins 3A-152 och sitter i så många fler traktorer och maskiner. Den är på 122 sidor och har sprängskisser samt elschema.
Powered by