EU-rätt sammanfattning till tenta

Sammanfattning till tenta i EU-rätt vid Stockholms Universitet. Sammanfattningen behandlar hur man svarar på tentafrågor som berör de fyra friheterna inklusive talerätten. Sammanfattat på fyra sidor steg för steg i lösningen.
Powered by