Allmän fastighetsrätt tillfälle 9 - Övningsuppgifter

Följande uppgifter bygger på Arbetskompendium i fastighetsrätt (Civilrätt 4). Svaren på uppgifterna är från blocket allmän fastighetsrätt tillfälle 9 och behandlar sakrätt (SU, C4). Totalt 6 sidor.
Powered by