Himne del Barça (FC Barcelona's Anthem) - Partitura (Sheet Music)

Aquesta baixada conté la partitura de l'Himne del Barça, transcrita per My Sheet Music Transcriptions i tocada en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=jbEozc9u4lM
Podeu sol·licitar aquesta o qualsevol altra partitura a: http://www.mysheetmusictranscriptions.com
Segueix-nos a: https://www.facebook.com/mysheetmusictranscriptions/

This download contains the sheet music transcription of FC Barcelona's Anthem as transcribed by My Sheet Music Transcriptions and played in the following link: https://youtu.be/7L_TenVvgjYRequest this or any sheet music at http://www.mysheetmusictranscriptions.com Follow us at: https://www.facebook.com/mysheetmusictranscriptions/
Powered by