NJA 1982 s 301 - Rättsfallskoncentrat

NJA 1982 s 301: En köpman beställde utsädespotatis för vidareförsäljning den 19 april 1977 som levererades samma datum. Potatisen hade genomgått en kvalitetsundersökning 19 dagar tidigare och var plomberad.
Powered by