Seminarium 3 - Internationell skadestånds- respektive sakrätt

Seminarium 3 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor om internationell skadestånds- respektive sakrätt. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall.
Powered by