Messias parousia (mp3, Swedish) - Lars Enarson

Messias parousia (mp3, Swedish) - Lars Enarson

”Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst [gr. parousia], utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät.” (2 Pet 1:16)

Det grekiska ordet parousia är det ord som i första hand används i de Apostoliska Skrifterna om Messias ankomst. Det används aldrig om hans första kommande utan enbart om hans kommande i sin Faders härlighet. Ordet är en teknisk term från antikens värld som kan reda ut mycket av undervisningen om den yttersta tiden.

x1 mp3-fil. Längd: 54:50.
Ursprungligen utgiven som Månadens budskap, januari 2018.

OM LARS ENARSON

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel speciellt för att mobilisera till bön för väckelse i Mellanöstern. Han reser i olika nationer och undervisar om bön, väckelse och det profetiska ordet.
Powered by