NJA 2001 s 191 - Rättsfallskoncentrat

NJA 2001 s 191: En bank beviljade ett lån till låntagarna, för vilken lämnades säkerhet i form av pantbrev i fastighet och personlig borgen.
Powered by