Seminarium 1 - Allmänt om domsrätt, erkännande och verkställighet (Internationell privaträtt)

Seminarium 1 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor om domsrätt, erkännande och verkställighet. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall.
Powered by