Seminarium - Europarätt i förvaltningsrätt (sammanfattning av metoden)

Seminarium i förvaltningsrätt som behandlar ämnet ur ett europarättsligt perspektiv. Sammanfattningen innehåller anteckningarna om de tre olika metoderna som används. Sammanfattat kort på en sida. Observera att dessa anteckningar brukar vara tentarelevanta vid EU-frågor!
Powered by