ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 (Έκδοση στα Ελληνικά)

Περιεχόμενα:
- ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανά κατηγορία)
- Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Powered by