מדוע אנו טועים: דוגמאות לכשלי מחשבה. גוזף הלינן

 הספר מספר לנו מהן התכונות שמהן נובעות הטעויות וכיצד להימנע מהן על ידי
הבנת נפש האדם                                                               

Powered by